Zabezpiecz instalacje elektryczną przed burzą

Wyładowania atmosferyczne są naturalnym elementem otaczającej nas przyrody. Z uwagi na to, że nie mamy żadnego wpływu na to, aby ograniczyć ich występowanie to należy się odpowiednio zabezpieczyć. Skutkami wyładować atmosferycznych mogą być: niebezpieczne pożary, ryzyko śmiertelnego porażenia piorunem, zniszczenie instalacji elektryczne, telefonicznej, telewizyjnej, komputerowej, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu albo utrata bądź uszkodzenie danych zgromadzonych na dyskach.

Ich wystąpienie może spowodować bardzo poważne straty wobec czego warunkiem koniecznym staje się odpowiednie zabezpieczenie. Tutaj z pomocą przychodzą Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które oferują ubezpieczenia majątkowe.

Zdarzenia losowe

Tym sposobem można ochronić mienie przed utratą. W chwili, gdy dojdzie do zdarzenia losowego, które szczegółowo opisane jest w warunkach umowy z ubezpieczycielem można liczyć na pokrycie kosztów związanych z naprawą albo wymianą na nowy. W końcu nigdy nie można mieć pewności, że daje zdarzenie nas na pewno ominie. Liczne doświadczenia ludzi pokazują, że zdecydowanie korzystniej jest zabezpieczyć się na wypadek podobnych ewentualności. Jak uciążliwe a nierzadko niebezpieczne mogą być skutki uderzenia pioruna wiedzą przede wszystkim mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. Statystyki pokazują, że burze w tych rejonach występują średnio co 12 dni. Za podstawowy skutek wyładowania atmosferycznego są przepięcia, które zagrażają całej domowej instalacji.

Warto jest zaznaczyć, że mogą one pochodzić od strony instalacji elektrycznej, uziemienia czy też innych instalacji zewnętrznych. Wobec czego na ryzyko przepięć narażona jest nie tylko instalacja elektryczna, ale także sieć telekomunikacyjna i antenowa. Za przepięcie uważa się nagły i krótkotrwały wzrost napięcia ponad maksymalną wartość napięcia instalacji lub urządzenia elektrycznego.

Dopływ prądu

Wiele osób uważa, że wystarczające staje się zabezpieczenie przed wzrostem napięcia poprzez wyłączenie dopływu prądu do domu lub mieszkania. Dlatego też wyjątkowo często spotykanym zachowaniem jest wyjęcie z gniazd wtyczek wszystkich urządzeń oraz odłączenie anten zewnętrznych i całej instalacji telewizji kablowej. Jednak najczęściej jest to po prostu niemożliwe. Możemy to zrealizować tylko wtedy, gdy burza nas w domu zastane.

Na czas wyładowań atmosferycznych , które z reguły nie trwają dłużej niż godzinę możemy wyłączyć lodówkę albo zamrażalkę. Co jednak zrobić podczas nieobecności w domu? W końcu nikt nie chce, aby okazało się, że cały sprzęt domowy spalił się. Stąd propozycja wykupienia ubezpieczenia majątkowego.