Wysokooprocentowane lokaty i specjalne produkty bankowe

Jak na razie ogólny poziom stóp procentowych nie należy do wyjątkowo wysokich. Poziom oprocentowania przeciętnych lokat bankowych raczej nie zachęca do oszczędzania, co jest zresztą jednym z celów samego obniżania stóp procentowych. Te osoby które chcą nadal kontynuować oszczędzanie mogą albo pogodzić się z niskimi stopami procentowymi i tym samym mniejszymi zyskami z lokat bankowych, albo też mogą poszukać innego typu produktów oszczędnościowych, które dawać mogą zdecydowanie wyższy poziom zwrotu. Poszukiwania nie muszą wcale dotyczyć innych instytucji finansowych.

Zobacz również: http://www.bzwbk.pl/karty-platnicze/karty-kredytowe/karta-mastercard-payback/karta-kredytowa-mastercard-payback.html

W tych samych bankach można bowiem natrafić na specjalne lokaty, których poziom oprocentowania będzie już o wiele wyższy po spełnieniu przez klienta określonych warunków. W pierwszej kolejności są to lokaty, których warunki mogą być przez klienta negocjowane z bankiem. Taka możliwość pojawia się jednak dopiero wtedy gdy w banku odkładamy większą sumę pieniędzy. Nie jest to więc opcja z całą pewnością przeznaczona dla każdego kto myśli o oszczędzaniu. Wiele banków jasno określa od jakiej kwoty depozytu takie warunki mogą być negocjowane. Przeciętnie jest to kwota od 50 do nawet 100 tysięcy złotych, czyli dosyć spora. Inną opcją są specjalne produkty, gdzie faktyczny poziom oprocentowania zwykłej lokaty bankowej może być nawet 3 krotnie wyższy niż przeciętnych, oferowanych obecnie lokat.

Wymogiem jest jednak skorzystanie przez klienta z innych produktów bankowych, które mogą być już nieco bardziej ryzykowne. Są to często produkty oparte na funduszach inwestycyjnych, czy też wieloletnie plany oszczędnościowe realizowane przy określonych założeniach. Warunkiem koniecznym do uzyskania wysokiego oprocentowania jest więc często zainwestowanie określonej ilości środków właśnie w takie produkty. Może być to równowartość lub tylko część tego co będzie znajdować się na lokacie bankowej. Klienci powinni jak najbardziej zdawać sobie sprawę z tego, że możliwości w tym zakresie są dosyć spore. Dodatkowe produkty także mogą przynieść osobie oszczędzającej dodatkowy zysk, tak więc korzyści wynikające z takiej formy oszczędzania są podwójne.

Dodaj komentarz