Wypłata odszkodowania: kiedy towarzystwo ma prawo odmówić?

Wypłata odszkodowania: kiedy towarzystwo ma prawo odmówić?Wszyscy, którzy decydują się na wykupienie polisy na życie robią to po to, aby w przypadku rozmaitych zdarzeń otrzymać odszkodowanie. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje wiele sytuacji, kiedy wypłata polisy jest po prostu niemożliwa.

Zanim złożymy podpis na umowie z ubezpieczycielem powinniśmy bardzo dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jest to dokument, w którym dokładnie wymienione są sytuacje, kiedy nie dojdzie do wypłaty odszkodowania. Warto zapoznać się z nimi dokładnie, aby potem nie być negatywnie zaskoczonym. Jeżeli coś jest w OWU niezrozumiałe, koniecznie trzeba o to dopytać.

Ukrycie informacji, które miały wpływ na ryzyko ubezpieczyciela

W wielu wypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe stosują zwyżki składki lub w ogóle odmawiają sprzedaży polisy. Aby nie narażać się na takie postępowanie towarzystwa, wiele osób decyduje się na zatajanie tych informacji, które mogą skutkować podniesieniem składki lub odmową sprzedaży ubezpieczenia. Trzeba jednak wiedzieć, że takie praktyki niczego nie dają. Prędzej czy później sprawa wyjdzie na jaw, a wówczas i tak nie dostaniemy odszkodowania. Nikt nie zwróci nam także składek, które opłacaliśmy.

Śmierć samobójcza

Zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych wyklucza możliwość wypłacenia odszkodowania w przypadku śmierci samobójczej ubezpieczonego. Warto o tym pamiętać. Można wprawdzie negocjować wykreślenie tego zapisu, ale nawet jeśli towarzystwo się na to zgodzi, to zastosuje naprawdę wysoką zwyżkę składki. Do tego odszkodowanie i tak nie będzie mogło być wypłacone, jeśli od dnia podpisania umowy do dnia śmierci samobójczej minęło mniej, jak dwa lata.

Śmierć w efekcie działań wojennych

To kolejna sytuacja, kiedy polisa nie będzie realizowana. To samo tyczy się śmierci lub urazów w wyniku rozmaitych zamieszek czy wzięcia udziału w demonstracji. Wszelkie akty terroryzmu również wyłączane są z ochrony ubezpieczeniowej. I w tym wypadku towarzystwa raczej nie dają nam możliwości negocjacji. Warto o tym pamiętać.

Dodaj komentarz