Warianty ubezpieczenia na życie i dożycie

Ubezpieczenie na życie i dożycie bardzo często jest produktem bardzo mocno elastycznym pod względem stosunku części ochronnej do oszczędnościowej. Ubezpieczyciele dają możliwość wyboru pomiędzy różnymi wariantami ochrony, które przewidują różne wielkości sumy ubezpieczenia za dane zdarzenie- w tym wypadku za śmierć lub dożycie – w ten sposób możliwe jest dostosowanie polisy do naszych oczekiwań i potrzeb ubezpieczeniowych.

Musisz zdawać sobie sprawę z faktu, że owe zależności te wyrażone są kwotami, procentowo bądź stosunkiem matematycznym. Wtedy to możemy spotkać się z trzema różnymi opcjami: wariant 1:0,5- ubezpieczony w razie śmierci otrzymuje 100% sumy ubezpieczenia lub 50% w razie dożycia końca umowy. Jest to opcja skierowana głównie do klientów chcących przede wszystkim zabezpieczyć rodzinę w razie nieszczęścia.

Wariant 1:1

Kolejny wariant to 1:1- wtedy to osoba ubezpieczona zarówno w razie śmierci jak i dożycia otrzymuje 100% sumy ubezpieczenia. Rozwiązanie to jest dla tych, którzy pragną skorzystać z pełnej ochrony ubezpieczeniowej oraz jednocześnie gromadzić kapitał. Ostatni wariant to 1:1,5 l (1:2)- ubezpieczony w razie śmierci otrzymuje 100% sumy lub 150% (200%) w razie dożycia końca umowy. To z kolei propozycja dla wszystkich klientów, którzy nastawieni są na gromadzenie kapitału na przyszłość i zmaksymalizowanie przysługującego świadczenia.

Brak zmiany opcji w trakcie trwania ubezpieczenia

W momencie, kiedy zdecydujemy się wybrać dany wariant należy dobrze się nad nim zastanowić, ponieważ nie ma możliwości zmiany opcji w trakcie trwania ubezpieczenia na życie. Ponadto osoba ubezpieczona nie zawsze ma możliwość doboru wielkości przysługującego odszkodowania na wypadek konkretnych zdarzeń. Same firmy ubezpieczeniowe podchodzą do sprawy w różny sposób- oferują albo jednakową sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci oraz dożycia lub obliczają odszkodowanie, które przysługuje na wypadek śmierci za czas „niewykorzystany”. Musisz zdawać sobie sprawę z faktu, że brana jest wtedy pod uwagę liczba lat polisowych, które to pozostały do końca zobowiązania i suma ubezpieczenia na życie pozostaje wtedy stosunkowo pomniejszona. Oznacza to, że im dłużej żyjesz, tym większe odszkodowanie będzie przysługiwało w razie śmierci.

Dodaj komentarz