Ubezpieczenie zdrowotne dla firm: zakres świadczeń

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne dedykowane jest firmom, które chcą zapewnić swoim pracownikom i ich rodzinom kompleksową opiekę medyczną. W tym celu otrzymują do dyspozycji różnorodne warianty polisy, które mogą dopasować do swoich oczekiwań. Każdy z nich zapewnia dostęp do podstawowych badań diagnostyczno – laboratoryjnych oraz prywatnych placówek medycznych na terenie całego kraju.

Ubezpieczenie zdrowia dla pracowników dostępne jest w formie opieki zdrowotnej i szpitalnej. W pierwszym przypadku do wyboru mamy pięć zakresów polisy, wśród których znajdują się zarówno pakiety rodzinne, jak i indywidualne. Możemy rozszerzyć je ponadto o umowy dodatkowe, dotyczące zabiegów tzw. chirurgii jednego dnia, rehabilitacji, stomatologii (również refundowanej), a także pokrycia kosztów leków po leczeniu szpitalnym.

Podstawowy wariant ubezpieczeń zdrowotnych

W podstawowym wariancie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do ponad 1100 placówek medycznych, nielimitowany zakres usług lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych i szczepień, możliwość korzystania z bezpłatnej infolinii medycznej oraz dostęp do świadczeń medycznego assistance, obejmujących m.in. dowóz leków, transport z i do szpitala, pomoc domową po hospitalizacji ubezpieczonego, opiekę pielęgniarską nad nowonarodzonym dzieckiem itp. Jeśli prywatne ubezpieczenie zdrowotne zawarto w formie pakietu rodzinnego, ochroną objęta zostaje cała rodzina pracownika: współmałżonek oraz dzieci do 25. roku życia.

Leczenie szpitalne

Prywatna opieka zdrowotna dla firm może dotyczyć także leczenia szpitalnego. W tym przypadku przystępujący do umowy zyskują możliwość organizacji i pokrycia kosztów ponad 500 zabiegów operacyjnych. W ramach jednego z trzech wariantów polisy otrzymujemy szybki dostęp do jednego z kilkudziesięciu szpitali, współpracujących z ubezpieczycielem. Umowa gwarantuje również ochronę życia oraz pakiet assistance, dotyczący opieki przed, podczas i po pobycie w szpitalu. Podobnie jak w poprzednim przypadku, polisa dostępna jest jako rodzinne lub indywidualne ubezpieczenie zdrowotne.