Ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu

Ubezpieczenie podróżne ma za zadanie zabezpieczyć między innymi nasz sprzęt sportowy. Bardzo często chodzi tutaj o przedmioty zwyczajowo używane podczas amatorskiego uprawiania sportu i oczywiście nasz bagaż. Ochroną objęte jest jego zniszczenie, uszkodzenie lub całkowita utrata, co może zostać spowodowane wypadkiem, czy też innych zdarzeń losowych jak huragan, lawina, powódź, czy pożarem.

Określając sumę ubezpieczenia w wypadku tego ubezpieczenia bagażu należy wziąć pod uwagę wartość sprzętu i bagażu, który zabieramy ze sobą na urlop. W ramach danego ubezpieczenia w podróży warto jest też czasem zwrócić szczególną uwagę na przesłanki odnoszące się do odpowiedzialności w przypadku kradzieży należących do Nas rzeczy.

Ograniczona ochrona ubezpieczeniowa

Okazuje się, że w standardowych warunkach ochrona ubezpieczeniowa ze strony zakładu ubezpieczeń jest bardzo mocno ograniczona. Często też sprowadza się do wypadków, w których utrata taka jest stosunkowo mało prawdopodobna. Przede wszystkim są to przypadki, w których skradziony sprzęt lub nawet bagaż znajdował się pod bezpośrednią opieką osoby ubezpieczonej bądź też został powierzony zawodowemu przewoźnikowi. Może również dojść do sytuacji, w której to został on oddany do przechowali bagażu, gdzie znajdował się w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania lub zamkniętym pojeździe samochodowym – bagażniku lub luku bagażowym.

Pomniejszenie sumy ubezpieczenia

Warto ponadto zwrócić uwagę, czy zakład ubezpieczeń podczas wypłaty odszkodowania pomniejszy dane świadczenie o stopień amortyzacji utraconej rzeczy, jak również w jaki sposób będzie obliczana jego wartość. Rzecz jasna znacznie lepszym ubezpieczeniem jest takie, w którym to w ramach otrzymanego odszkodowania będziemy w stanie zakupić sprzęt zbliżony parametrami do tego utraconego. Zdając sobie sprawę z podobnych ewentualności znacznie łatwiej będzie nam dokonać wyboru konkretnego rozwiązania. Postarajmy się więc pamiętać o korzyściach, jakie wynikają z tego oto faktu.

Dodaj komentarz