Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji ma za zadanie zabezpieczyć zwrot poniesionych  kosztów – przede wszystkim chodzi tutaj o pierwszą ratę, zaliczkę, czy ewentualny zadatek, który zostaje wniesiony przez uczestnika, gdy jest on zmuszony do rezygnacji z wyjazdu.

Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku powodu nagłego zachorowania, ciężkiego wypadku, śmierci najbliższego członka rodziny, kradzieży lub utraty dokumentów uprawniających do wyjazdu za granicę, czy też innego wypadku losowego stwarzającego po stronie ubezpieczającego konieczność pozostania w miejscu zamieszkania. Szczegółowo określone przypadki, w których można skorzystać z tego ubezpieczenia są precyzyjnie opisane w jego warunkach.

Z czym należy się zapoznać przed podpisaniem umowy?

Zanim więc zdecydujemy się na podpisane umowy ubezpieczenia konieczne staje się, aby dokładnie zapoznać się z informacjami, które są w nim zawarte. Jest to bardzo ważna kwestią wobec czego nie powinna być ona przez nas w żadnym wypadku bagatelizowana. Tego typu ubezpieczenia podróżne może również obejmować zwrot kosztów za niewykorzystany okres wyjazdu związany z koniecznością powrotu ze wskazanych wyżej powodów. Oczywiście powody uniemożliwiające wyjazd bądź konieczność wcześniejszego powrotu należy odpowiednio i precyzyjnie udokumentować. Jeżeli umowa ubezpieczenia budzi w nas jakiekolwiek wątpliwości bądź pewne kwestie nie są dla nas w pełni jasne to trzeba wstrzymać się z jej zawarciem.

Rozmowa z agentem ubezpieczeniowym

Wszelkie niejasności wymaga się, aby od razu wyjaśnić sobie z agentem ubezpieczeniowym. W końcu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdują się szczegółowe informacje odnoszące się do samej umowy. Konieczne staje się dokładne zapoznanie z nimi – na pewno nie należy bagatelizować problemu wobec czego musimy zdawać sobie sprawę z tego oto faktu. Ubezpieczenie podróżne to jeden z tych wariantów, który jest w stanie wnieść wiele dobrego do naszego życia, a na pewno zwiększa nasz komfort psychiczny podczas wyjazdu. Nie warto jest więc rezygnować z zakupu tego typu produktów.

Dodaj komentarz