Ubezpieczenie do pracy zagranicą

Co roku kilkadziesiąt tysięcy młodych Polaków wyjeżdża z kraju, aby podjąć pracę za granicą. Niewielu z nich wykupuje ubezpieczenie na wyjazd za granicę do pracy. Tymczasem ma ono wiele zalet i w sytuacjach kryzysowych może nam bardzo pomóc.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie na wyjazd za granicę do pracy ma bardzo szeroki zakres, dzięki któremu możemy uchronić się nie tylko przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków i wysokimi kosztami leczenia poza granicami kraju, ale również odpowiedzialnością cywilną za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. W zależności od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego może też obejmować nasz bagaż podróżny, a także wszelkie pokrycie kosztów związane z odwołaniem pobytu za granicą.

Zalety

Ubezpieczenie tego typu aktywuje się, kiedy przyjdzie nam na przykład leczyć się za granicą. Musimy mieć świadomość, że często koszty leczenia w danym państwie są olbrzymie. I może się okazać, że nawet stosunkowo niegroźny uraz, będzie skutkował poważnymi konsekwencjami finansowymi. Dodatkowo w przypadku tego typu ubezpieczeń istnieje możliwość pokrycia kosztów niegwarantowanych przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Sama wysokość ubezpieczenia jest tutaj uzależniona od oferty ubezpieczyciela i każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma wpisaną inną kwotę. Jednak w większości przypadków jest ona wystarczająca do pokrycia kosztów leczenie, nawet gdy dojdzie do poważnego wypadku. Z kwoty ubezpieczenia pokryte też zostaną szkody, jakie wyrządziliśmy osobom trzecim. Chodzi tu na przykład o spowodowanie wypadku czy katastrofy. Mając odpowiednie ubezpieczenie, nie musimy zajmować się osobiście pokryciem szkód. Wszystko zrobi za nas towarzystwo ubezpieczeniowe. Zajmie się ono także ewentualnym transportem do Polski, gdybyśmy na przykład ulegli wypadkowi, który powinien być leczony w kraju. Chodzi tu nie tylko o samo pokrycie wszystkich kosztów transportu, ale też jego organizacje. To samo tyczy się też, kiedy przydarzy się najgorsze i osoba ubezpieczona umrze za granicą. Ubezpieczyciel zorganizuje wtedy transport zwłok do Polski.

Sprawdź też: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/moje-zycie/lubie-podroze/ubezpieczenie-turystyczne-do-pracy

Dodaj komentarz