Świadczenia zdrowotne w państwach unijnych

Osoby, które pragną skorzystać ze świadczeń publicznej służby zdrowia powinny pamiętać o tym, że przed wyjazdem należy bezwzględnie zaopatrzyć się w Oddziale Wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze w odpowiedni dokument. Jest on przeznaczony dla osób wyjeżdżających turystycznie, który w przypadku leczenia będzie stanowić podstawę do refundacji jego kosztów.

 Aby móc go dostać należy złożyć wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Możliwy jest do pobrania na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w siedzibach oddziałów i delegatur NFZ.  Trzeba również uwzględnić, że szczegółowe informacje w zakresie refundowania kosztów leczenia w poszczególnych krajach unijnych można pozyskać na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Pamiętajmy, ze zazwyczaj w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, bądź jako odrębne ubezpieczenie turystyczne oferowane są dodatkowe świadczenia assistance europa.

Zapewnianie transportu

Podobne propozycje wychodzą z inicjatywy zakładów ubezpieczeń i mają na celu zapewnienie transportu osoby poszkodowanej do miejsca zamieszkania lub dalszego leczenia w macierzystym kraju zgodnie z zaleceniami lekarzy. Zanim jednak zapadnie decyzja o wyborze konkretnego produktu konieczne staje się, aby dokładnie zapoznać się z informacjami znajdującymi się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Luka w prawie w kwestii transportu

Wobec wspomnianej powyżej kwestii, iż prawo unijne pozostawia istotną lukę w kwestii transportu poszkodowanego do miejsca zamieszkania lub miejsca dalszego leczenia w kraju, wyjątkowego znaczenia nabiera właśnie to świadczenie. Będzie to miało zastosowanie, gdy po wypadku osoba ubezpieczona nie jest w stanie samodzielnie powrócić do kraju. Podobny stan rzeczy spowoduje konieczność zorganizowania zastępczego transportu połączonego z opieką medyczną podczas podróży. Z kolei przy lżejszych obrażeniach wystarczającym jest ambulans, czy też zwykły samolot pasażerski wraz z opieką medyczną.

Dodaj komentarz