Świadczenia assistance w ubezpieczeniach turystycznych

Ubezpieczenie turystyczne to produkt, który znajduje się w ofertach większości firm ubezpieczeniowych działających na rynku. Korzystając z rozwiązań, jakie nam ono daje jesteśmy w stanie w znacznym stopniu wpłynąć na nasze bezpieczeństwo podczas wyjazdu.

Są to kwestie, które w żadnym wypadku nie powinny być przez nas bagatelizowane. W ramach usług pomocowych, w ofertach zakładów ubezpieczeń spotkać można szereg świadczeń, które realizowane są na rzecz poszkodowanych i bliskich osób. W zależności od konkretnej umowy może występować następujące świadczenia: pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej poszkodowanemu lub przyjazdu i pobytu osoby bliskiej dla poszkodowanego w wypadku.

Dodatkowe koszty zakwaterowania, wyżywienia

Przede wszystkim chodzi o zabezpieczenie wsparcia ze strony najbliższych Nam osób w trudnych chwilach, kiedy to znajdziemy się w szpitalu. Zwykle chodzi tutaj o koszty powiązane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, czy także podróżą osoby wskazanej przez ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego. Należy również zdawać sobie sprawę z faktu, że bardzo często jest to zwrotna pożyczka na kaucję, w sytuacji zatrzymania ubezpieczonego podczas podróży w związku z zaistnieniem zdarzenia, za które ponosi on odpowiedzialność, w celu zwolnienia go z aresztu; opieka nad małoletnimi dziećmi w przypadkach gdy ubezpieczony podróżował wraz z nimi.

Gwarancja opieki

W ramach danego świadczenia ubezpieczyciel jest w stanie zagwarantować dzieciom opiekę, a także w uzasadnionych przypadkach organizuje i pokrywa koszty ich transportu do miejsca zamieszkania; pomoc w razie zagubienia, kradzieży dokumentów, środków, kart płatniczych i kredytowych. Ubezpieczyciel zwykle udziela zwrotnej pożyczki, pomaga w kontaktach z bankiem ubezpieczonego oraz udziela informacji jakie należy podjąć kroki celem uzyskania zastępczych dokumentów oraz nowych kart bankowych. Zdając sobie sprawę z tego typu kwestii znacznie łatwiej będzie nam dokonać wyboru konkretnego rozwiązania. Zdecydowanie więc należy zdawać sobie sprawę z możliwości, jakie ono ze sobą niesie.

Dodaj komentarz