Sprawdź wyłączenia zanim podpiszesz umowę ubezpieczenia turystycznego

Wyłączenia od odpowiedzialności są standardowe, ale w poszczególnych ofertach mogą przyjmować inne brzmienie. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że nie jest to zamknięty katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej, z którymi możemy się spotkać podczas czytania poszczególnych ofert.

Aby móc podjąć dobrą decyzję odnośnie wyboru konkretnego rozwiązania należy uważnie przeanalizować treści wyłączeń, żeby uniknąć późniejszych rozczarowań. Zwróć szczególną uwagę jeżeli uprawiasz sport wyczynowo – chodzi tutaj o aktywność w ramach sekcji lub klubów sportowych, w celach zarobkowych, w przypadku brania udziału w zawodach, wyścigach, występach, wykonywania ewolucji, czy też ekstremalnie.

Aktywność fizyczna a ubezpieczenie

Ostatnia cześć jest mocno powiązana z maksymalnymi wrażeniami poprzez wykorzystywanie do uprawiania sportu miejsca poza wyznaczonymi miejscami, uczestniczenie w ekspedycjach i wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi. Wymaga się zatem, aby aktywnie ćwiczący szczególnie zwróciły na ten fakt uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia tak aby oferowany im produkt był dostosowany zakresem ochrony do ich indywidualnych potrzeb.

Co jest ważne podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej|?

Ponadto zwracamy uwagę osobom cierpiącym na przewlekłe schorzenia, kobietom w ciąży, osobom w podeszłym wieku – zwykle jest to standardowo powyżej 65 lat. Wszystko po to, aby podczas korzystania z oferty ubezpieczeniowej zwróciły na ten fakt szczególną uwagę agentowi, bądź pracownikowi zakładu ubezpieczeń. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. Nie bez znaczenia pozostaje również podczas korzystania z wariantów umownych z rozszerzeniem ochrony na skutki zdarzeń w tego typu przypadkach.

Dodaj komentarz