Sposób na pomnażanie swoich oszczędności

Sposób na pomnażanie swoich oszczędności Oszczędzanie to cecha ludzi, którzy liczą się z niewiadomą, którą może przynieść jutro – utratą pracy, chorobą członka rodziny, atrakcyjną propozycją inwestycji, która wymaga wkładu własnego. Oszczędności dają poczucie bezpieczeństwa na wypadek trudnych sytuacji, dlatego warto je mieć i w marę możliwości pomnażać.

Każdy ma własny wypróbowany sposób na przechowywanie własnych oszczędności – bardziej lub mniej efektywny. Jedni trzymają pieniądze w przysłowiowej „skarpecie”, nie zauważając utraty ich wartości wynikającej z inflacji; drudzy zakładają różnego rodzaju lokaty bankowe, które są bezpieczną formą oszczędzania, a przy tym przynoszą korzyści; jeszcze inni decydują się na fundusz inwestycyjny. Ten ostatni sposób jest dla ludzi, którzy przynajmniej w niewielkim stopniu akceptują pewne ryzyko.

Dla kogo?

Fundusze inwestycyjne są doskonałą opcją dla wszystkich tych, którzy chcieliby zainwestować swoje pieniądze, przy czym nie są ekspertami w dziedzinie notowań giełdowych czy analiz ekonomicznych. Swoje oszczędności powierzają specjalistom, którzy przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dokonują szeregu analiz pod kątem opłacalności inwestycji i jej ryzyka. Taka metoda oszczędzania jest również dla osób, które nie dysponują dużym kapitałem, a chcą zainwestować tylko kilkadziesiąt lub kilkaset złotych. Właśnie na tym polega idea funduszy inwestycyjnych – inwestowane są pieniądze pochodzące od wielu osób, które łącznie tworzą sporą sumę pieniędzy, wystarczającą na udział w dużej i dochodowej inwestycji. Tak więc jest to opcja dla osób fizycznych, ale także jednostek prawnych, gmin i przedsiębiorstw.

Jak duże jest ryzyko takich inwestycji?

Wielkość ryzyka częściowej utraty inwestowanych środków jest uzależniona od rodzaju funduszy inwestycyjnych. Najbezpieczniejsze są fundusze rynku pieniężnego, a zaraz po nich fundusze obligacyjne. Najbardziej ryzykowne są fundusze akcyjne, jednak potencjalne zyski w tym wypadku będą większe.

Dodaj komentarz