Samochód zastępczy na czas awarii

Największym problemem dla kierowcy, którego samochód uległ awarii lub uczestniczył w kolizji drogowej, jest brak możliwości korzystania z własnego samochodu w czasie naprawy samochodu.

Dlatego coraz częściej towarzystwa ubezpieczeniowe rozszerzają ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe polisy assistance, pozwalające na zastąpienie własnego samochodu samochodem zastępczym.

Co zawiera assistance samochód zastępczy

Ten rodzaj polisy assistance jest dostępny jako polisa dodatkowa – w ramach tego ubezpieczenia właściciel samochodu może korzystać z wypożyczonego samochodu. Takim samochodem będzie samochód wypożyczony przez właściciela samochodu, przy czym ubezpieczyciel może zwracać koszt wynajmu samochodu oraz refunduje koszt jego dostarczenia do ubezpieczonego. W drugim przypadku samochód zastępczy jest udostępniany przez ubezpieczyciela. Takie rozwiązanie jest dostępne jedynie czasowo – maksymalnie do 21 dni, zaś samochód jest dostępny jedynie na terenie Polski.

Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa dzięki assistance

Polisy assistance są bardzo popularną formą rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej. Podstawowa polisa assistance bardzo często dodawana jest do polisy OC, rzadziej stanowi integralną całość z polisą AC. Co zapewniają polisy ubezpieczeniowe typu assistance? Niektóre z nich zapewniają właścicielom samochodów możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy, polegającej na naprawie samochodu w miejscu zaistnienia awarii. W niektórych polisach zapisana jest również możliwość dostarczenia paliwa do samochodu czy też wymiana opon. W wersji podstawowej ubezpieczenie assistance zapewnia bezpłatne holowanie na terenie kraju lub poza jego granicami, może także uprawniać do transportu najbliższych do szpitala, jeśli ubezpieczony właściciel samochodu uległ wypadkowi i jest hospitalizowany.

Zapewnienie samochodu zastępczego jest istotne w przypadku osób, które często korzystają z samochodu, dojeżdżając nim do pracy lub też dowożąc dzieci do przedszkola. Warto jedynie pamiętać, że możliwość korzystania z samochodu zastępczego jest ograniczona czasowo, przy czym czas korzystania z takiego samochodu precyzuje umowa ubezpieczenia.

Dodaj komentarz