Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – umowy dodatkowe

Ubezpieczenie medyczne to jedna z najpopularniejszych polis w Polsce. Na wciąż rosnące zainteresowanie tym produktem z pewnością wpływają problemy w państwowej służbie zdrowia, związane z koniecznością kilkumiesięcznego czekania w kolejce do lekarza. Natomiast prywatna opieka medyczna zapewnia stały dostęp do wszelkich usług zdrowotnych: badań diagnostyczno – laboratoryjnych, konsultacji lekarskich, świadczeń assistance oraz całodobowej, bezpłatnej infolinii.

Do dyspozycji mamy również umowy dodatkowe, rozszerzające abonament medyczny o rehabilitację i zabiegi tzw. chirurgii jednego dnia.

Od nieszczęśliwego wypadku

Pierwsza umowa dotyczy stanów pourazowych, będących konsekwencją nieszczęśliwego wypadku. W jej ramach zyskujemy refundację kosztów zabiegów rehabilitacyjnych, których zakres ustala lekarz prowadzący. Maksymalny czas takiego cyklu w roku ubezpieczeniowym nie może przekroczyć 10 dni roboczych przy 2 zabiegach dziennie. Określone w ten sposób limity mogą być wykorzystywane kilkukrotnie dla różnych zdarzeń polisowych. Dostępne zabiegi to kinezyterapia oraz fizykoterapia.

Zabiegi i leczenie szpitalne

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przewiduje również zwrot kosztów leczenia szpitalnego do maksymalnej wartości 5000 zł (cena jednorazowej refundacji nie może przy tym przekroczyć 2500 zł). Tak rozumiane ubezpieczenie szpitalne może pokryć dwie hospitalizacje w danym roku polisowym, przy czym leczenie nie może trwać dłużej niż trzy pełne doby. Ubezpieczony zyskuje zwrot kosztów znieczulenia, zabiegów operacyjnych, diagnostycznych lub endoskopowych, opieki pielęgniarskiej, hospitalizacji oraz jednej wizyty lekarskiej po wykonanej operacji. Ochrona z tytułu polisy obejmuje 40 zabiegów z zakresu chirurgii jednego dnia, wśród których znajduje się m.in. usunięcie wyrostka robaczkowego, operacja przepukliny udowej, pachwinowej i pępkowej, artroskopia stawu kolanowego, usunięcie migdałków i torbieli szyi, wycięcie jądra, septoplastyka nosa, operacja stawu obojczykowo – barkowego oraz inne zabiegi.