Prawa ubezpieczonego

Bez względu na zawartą umowę, istnieją obowiązki ubezpieczyciela przy likwidacji szkody, które są stałe i niezmienne. Warto mieć świadomość swoich praw, gdyż znacząco przyczynia się to do skrócenia czasu likwidacji szkody i uzyskania pełnego odszkodowania.

Prawo do pojazdu

Choć prawo to nie jest obligatoryjne, to w przypadku większości umów zawartych między ubezpieczycielem a ubezpieczonym, ten drugi ma prawo do pojazdu zastępczego na czas trwania naprawy szkód. W przypadku OC samochód zastępczy należy nam się bez względu na rozmiar szkody. Nie ma tu też znaczenia czy jesteśmy w stanie w trakcie naprawy korzystać na przykład z komunikacji publicznej, czy też nie. Bez znaczenia ostatecznie pozostaje fakt, w jakim celu wykorzystywaliśmy ubezpieczony samochód. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to fakt, że samochód zastępczy będzie w zbliżonej klasie do naszego ubezpieczonego samochodu.

Kiedy odmówią nam samochodu zastępczego?

Istnieje kilka przypadków, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi nam zwrotu kosztów za wykorzystanie samochodu zastępczego lub jego udzielenia. Stanie się tak, gdy ubezpieczyciel wykaże, że posiadamy inny samochód, którym mogliśmy jeździć podczas naprawy szkody. Także, gdy nie korzystaliśmy z wynajmowanego pojazdu, ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty środków. Niekiedy towarzystwo ubezpieczeniowe odliczy nam pewną kwotę za tak zwane wydatki eksploatacyjne.

Prawo do informacji

Musisz pamiętać, że jako osoba ubezpieczona masz pełne prawo do wglądu w to, jak została ustalona wysokość odszkodowania. Ta informacja musi być ci przedstawione w sposób zrozumiały i czytelny. Ubezpieczyciel ma też obowiązek odpowiedzi na wszelkie zadane przez ciebie pytania. Masz także prawo do zapoznania się z pełną kalkulacją kosztów naprawy. W tym przypadku ubezpieczyciel nie może zasłaniać się na przykład użyciem i wykorzystaniem specjalistycznych programów do wyceny odszkodowania. Jeśli kwota odszkodowania zostanie zmniejszona, także mamy prawo poznać przyczyny takiego stanu rzeczy. Informacja ta musi nam zostać podana na piśmie. Więcej przeczytasz na https://www.autoreduta.pl/blog/porady/5-waznych-pytan-o-likwidacje-szkody-sprawdz-czy-znasz-odpowiedzi