Pozwolić na losowanie OFE przez ZUS czy może wybrać samemu?

Do otwartego funduszu emerytalnego musi zapisać się każda osoba urodzona po 31 grudnia 1968 roku, za którą opłacane są składki ZUS. Ten zaś odprowadza się od osób pracujących na umowę o pracę, na umowę o zlecenie, odbywających płatny staż, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Do OFE należy się zapisać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy. Osobom, które nie wybiorą OFE, zostanie losowo przydzielony jeden z funduszy emerytalnych, działających na polskim rynku (zgodnie z ustawą trzy największe fundusze emerytalne nie biorą udziału w losowaniu). Największe fundusze emerytalne to te, które mają największy kapitał oraz najwięcej członków. Dzięki temu stopa ryzyka jest znacznie ograniczona. Opłaty za prowadzenie konta, wraz z ilością członków, również maleją. Tak więc losowanie OFE, wykluczające największe spółki, nie jest dla nas korzystne. Przy czym szukając na własną rękę odpowiedniego OFE, też nie należy zwracać uwagi tylko i wyłącznie na wielkość danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Istnieje wiele innych czynników, takich ja na przykład stopa zwrotu oparta na jednostce rozrachunkowej, które są niezależne od wielkości danej firmy. Po za tym, zapisywanie się tylko do największych OFE jest niebezpieczne przez wzgląd na możliwość wprowadzenia monopolu na rynku OFE. W 1999 łącznie istniały 22 podmioty, obecnie jest ich na rynku 14. Doprowadzanie do sytuacji, w której ich ilość zmaleje do kilku może okazać się niekorzystne dla klientów. Nieliczenie się z konkurencją będzie skutkować coraz mniej korzystnymi ofertami, które jednak, z braku innej alternatywy, trzeba będzie wybrać. Świadomego wyboru OFE, nie należy wykonywać na zasadzie odwrotności losowania oferowanego przez ZUS. W sensie losowań pomiędzy największymi OFE, a pomniejsze zupełnie wykluczyć. Losowanie OFE przez ZUS, jest właśnie tak skonstruowane, aby nie prowadzić do gromadzenia kapitału w rękach spółek mających największy wpływ na rynek, oczywiście nie oznacza to, że takie rozwiązanie jest dla nas dobre, niemniej nie jest ono jedynie wymysłem i ma swoje konkretne zastosowanie, które z perspektywy długookresowej jest również korzystne dla nas.

Dodaj komentarz