Polisa na życie: odmowa wypłaty odszkodowania

Każdy, kto decyduje się na wykupienie ubezpieczenia na życie jest pewny, że w każdym przypadku, kiedy coś mu się stanie, otrzyma należne mu odszkodowanie. Tymczasem okazuje się, że wskazać można całkiem sporo sytuacji, kiedy odszkodowanie nie jest wypłacane. Towarzystwa ubezpieczeniowe dokładnie opisują takie sytuacja w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Aby więc nie czuć się zaskoczonym, warto dokument ten dokładnie przeczytać przed złożeniem podpisu na umowie. Poniżej przedstawiamy niektóre sytuacje, w których wypłata ubezpieczenia nie zostanie zrealizowana.

euro-427533_640Podanie nieprawdy w ankiecie medycznej

Przed podpisaniem umowy każdy, kto zainteresowany jest wykupieniem polisy na życie musi wypełnić tak zwaną ankietę medyczną. Znajdują się w niej pytania dotyczące stanu zdrowia (zarówno na chwilę obecną, jak i w latach wcześniejszych), wykonywanego zawodu czy uprawianego sportu. Wiele osób nie podaje w tej ankiecie prawdy. Zatajenie na przykład faktu palenia papierosów czy leczenia kardiologicznego na się jednak zda. Kiedy bowiem prawda wyjdzie na jaw, ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania. A należy spodziewać się tego, że towarzystwo ubezpieczeniowe prędzej czy później dowie się, że w ankiecie podaliśmy nieprawdziwe informacje.

Śmierć na skutek samobójstwa

To jeden z tych przypadków, kiedy większość towarzystw ubezpieczeniowych nie realizuje wypłaty odszkodowania. Zazwyczaj w umowie znajduje się zapis mówiący o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela, jeśli śmierć będzie skutkiem zamachu samobójczego. Wprawdzie można negocjować wykreślenie tego zapisu, ale zawsze będzie wiązało się to z drastycznym podniesieniem składki oraz wprowadzeniem okresu, w którym ochrona i tak nie obowiązuje. W ten sposób towarzystwa chronią swoje interesy.

Działania wojenne, akty terroryzmu, zamieszki

Jeśli uraz lub śmierć będzie skutkiem udziału w wyżej wymienionych zdarzeniach, odszkodowanie nie będzie wypłacone. Taką praktykę stosują wszystkie działające obecnie na terenie naszego kraju towarzystwa ubezpieczeniowe.

Dodaj komentarz