Polisa na życie i dożycie – wady

Ubezpieczenie na życie i dożycie to jeden z produktów finansowych, który łączy w sobie dwie funkcje. Z jednej strony stanowi zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci osoby ubezpieczeniowej bądź inwalidztwa, czego skutkiem będzie niezdolność do pracy, a z kolei z drugiej jest to gwarancja wypłaty dodatkowych środków w momencie, kiedy ubezpieczony przekroczy określony wiek.

Wydawać by się mogło, że idealne rozwiązanie? Czy jednak aby na pewno? Okazuje się, że jest to jedno z najdroższych ubezpieczeń na życie. Niestety sama kompleksowość ubezpieczenia na życie i dożycie wiąże się z wysoką ceną polisy. Aby towarzystwo ubezpieczeniowe mogło zagwarantować wypłatę świadczenia, musi on stosunkowo podnieść wysokość składki. Pamiętaj o tym, że opłaty te są szczególnie ważne na początku okresu ubezpieczenia, ze względu na zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania w razie śmierci ubezpieczonego.

Różne zasady polis

Ponadto oferty ubezpieczeń na życie i dożycie ciężko jest ze sobą porównać ze względu na różnorodność konstrukcji umowy. Bardzo często polisy, jakie proponują nam firmy ubezpieczeniowe oparte są na różnych zasadach. Jedne z nich działają podobnie jak lokaty bankowe i oferują mały lecz pewny zysk, z kolei inne bardziej przypominają ubezpieczenia inwestycyjne, które charakteryzują się dużym ryzykiem inwestycyjnym i wysokimi opłatami. Różnice te przyczyniają się w znacznym stopniu do problemów, które są związane z wyborem konkretnej oferty. Musisz zdawać sobie sprawę z faktu, że mała część składki przeznaczona jest na inwestowanie, w szczególności w pierwszych latach trwania ubezpieczenia.

Potrącanie składek

W ciągu kilku pierwszych lat trwania ubezpieczenia na życie, ze składki potrącane zostaną wszelkiej maści opłaty wstępne, które będą miały posłużyć do pokrycia kosztów ryzyka. Aby jednak samo odkładanie pieniędzy mogło opłacać się musi minąć co najmniej kilka lat, a w niektórych wypadkach nawet kilkanaście. Z tego też względu ubezpieczenie na życie i dożycie powinno zostać wykupowane długoterminowo na okres minimum 20 lat. Pamiętaj o tym, że każde wcześniejsze wykupienie polisy jest bezsensowne z punktu widzenia zysku. Należy liczyć się również z tym, iż ze składki musi zostać potrącona dodatkowo część służąca zasileniu sumy ubezpieczenia, która zostaje wypłacona w razie naszej śmierci. W rezultacie pieniądze pozostałe na oszczędzanie są nikłe. Ubezpieczenie mieszane jest polisą dosyć nietypową, która łączy w sobie cechy tradycyjnego ubezpieczenia na życie oraz na dożycie.

Dodaj komentarz