Polisa na życie: co towarzystwa biorą pod uwagę, ustalając wysokość składki na życie?

Polisa na życie: co towarzystwa biorą pod uwagę, ustalając wysokość składki na życie?Decydując się na wykupienie polisy na życie, trzeba pamiętać o tym, że konieczne będzie opłacanie składki. Jej wysokość ma zawsze charakter indywidualny. Podczas jej ustalania towarzystwo ubezpieczeniowe bierze pod uwagę mnóstwo elementów, które mają ogromne znaczenie. Poniżej prezentujemy te najważniejsze, które wysuwają się na pierwszy plan.

Stan zdrowia

Kondycja zdrowotna osoby, która zamierza się ubezpieczyć jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wysokość składki. Tutaj wszystkie towarzystwa są zgodne: im lepszy stan zdrowia osoby ubezpieczającej się, tym niższa składka. Osoby chore muszą liczyć się z zastosowaniem tak zwanej zwyżki. Do tego niektóre choroby sprawią, że towarzystwo ubezpieczeniowe w ogóle nie zdecyduje się na sprzedaż polisy na życie. Stan zdrowia ustalany jest na podstawie ankiety medycznej, którą wypełnia się przed podpisaniem umowy. Na zawarte w niej pytania należy odpowiadać szczerze.

Tablice wymieralności

Pod tym dość tajemniczym terminem kryją się po prostu dane statystyczne, które dotyczą tego, jak wysokie w przypadku danego klienta jest ryzyko zgonu. Punktem wyjścia jest tu zawsze wiek, będąc w którym zamierzamy wykupić polisę. Oprócz tego uwzględnia się:

  • płeć;

  • wykonywany zawód;

  • uprawiany ewentualnie sport ekstremalny.

Wysokość kwoty ubezpieczenia

Ten czynnik zależy już bezpośrednio od osoby, która decyduje się ubezpieczyć. Im wyższą kwotę ubezpieczenia chcemy sobie zapewnić, tym wyższa będzie składka, którą przyjdzie nam płacić. Warto podkreślić, że nie w każdym wypadku sens ma wykupywanie najdroższej polisy. Przed podpisaniem umowy należy zawsze bardzo dokładnie zastanowić się nad tym, jaka ochrona ubezpieczeniowa nas interesuje. Nie zawsze trzeba bowiem decydować się na jej pełen zakres.

Wymienione czynniki to najważniejsze elementy mające wpływ na wysokość składki. Na niektóre z nich osoba ubezpieczająca się nie ma najmniejszego nawet wpływu. Już jednak wartość ubezpieczenia jest czymś, co zależy w pewnym stopniu od niej samej.

Dodaj komentarz