Polacy ubezpieczeni z przymusu

Aż 156  ubezpieczeń obowiązkowych i przymusowych reguluje polskie prawo oraz dotyczące Polaków akta międzynarodowe. Co więcej, w aktach prawnych związanych z ubezpieczeniami panuje tak niewyobrażalny