O czym należy pamiętać wybierając ubezpieczenie na wyjazd?

Ubezpieczenie podróżne to jedno z tych rozwiązań, które ciągle bagatelizowane jest przez osoby udające się w podróż. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co może nas spotkać podczas urlopu.

Wobec czego konieczne staje się posiadanie zabezpieczenia, które będzie oferować nam stosowną pomoc. Zdając sobie sprawę z tego typu kwestii będziemy mogli w znaczącym stopniu wpłynąć na nasze zadowolenie i komfort psychiczny podczas wyjazdu. Zanim jednak zapadnie decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy zdawać sobie sprawę z kilku wyjątkowo istotnych kwestii.

Jakie informacje znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia?

Wszystkie najważniejsze informacje odnoszące się do samej umowy znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia – zdecydowanie wiec warto jest się z nimi zapoznać, aby móc wpłynąć na wybór najlepszego wariantu pośród wszystkich dostępnych na rynku. Pamiętajmy o tym, że ubezpieczyciel jest w stanie zorganizować oraz pokryć koszty dojazdu zmiennika, który będzie kontynuował podróż powrotną do miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Do jego zadań należeć będzie również przekazywanie istotnych wiadomości, dotyczących przebiegu podróży, nieprzewidzianych zdarzeń, wypadków lub choroby, strajków, opóźnień samolotu, czy też zmian w przebiegu podróży. Ponadto ubezpieczyciel na życzenie ubezpieczonego jest w stanie przekazać te niezbędne informacje osobom przez niego wskazanym a także udziela pomocy przy zmianie rezerwacji noclegów, przelotów.

Co organizuje ubezpieczyciel?

Do jego obowiązków należy również dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, leków. Ponadto ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty związane z zaopatrzeniem ubezpieczonego w tego typu rzeczy (przedmioty); transport zwłok ubezpieczonego do kraju, jeżeli ten na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania zmarł podczas wyjazdu. Ubezpieczyciel w takich sytuacjach zapewnia organizację i pokrywa koszty transportu do miejsca pochówku w kraju.

Dodaj komentarz