Lokaty bankowe i konta oszczędnościowe

Są to dwa rodzaje kont które mogą być z powodzeniem stosowane przez osoby które są zainteresowane oszczędzaniem. Nawet jeśli kwoty, którymi dysponują nie należą do szczególnie wysokich. Wiele zależy tutaj oczywiście od banku w którym chcemy zdeponować swoje pieniądze. Coraz większa liczba banków jest jednak w stanie zaoferować zarówno standardowe lokaty bankowe jak i konta oszczędnościowe. Pomiędzy tymi produktami występuje kilka znaczących różnic. Pierwszą z nich jest okres na który wpłacane są środki.

W przypadku lokaty bankowej czas ten musi być z góry określony, w kontach oszczędnościowych natomiast takie wymagania po prostu nie występują. Po wpłaceniu środków na konto oszczędnościowe nadal są one, praktycznie w każdej chwili dostępne dla klienta. W czasie, w którym środki te znajdują się na koncie, czerpać można zyski z odsetek bankowych, podobnie jak w przypadku lokaty. Niemalże zawsze nominalne oprocentowanie kont oszczędnościowych będzie oczywiście odpowiednio niższe od tego co zaproponować może nam bank już w kontekście lokat bankowych. Lokaty są bowiem zawierane na z góry znany czas, przez który środki są nie jako zamrożone. Z wyjątkiem specjalnych ofert bankowych środki te nie mogą być wypłacone bez ryzyka utraty odsetek bankowych.

Wypłata następuje więc najczęściej dopiero na zakończenie okresu lokaty. Właściciel konta oszczędnościowego ma natomiast prawo do dokonania nawet kilku wypłat w ciągu miesiąca, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów ani też nie tracąc już naliczonych za dany okres odsetek bankowych. Różnice dotyczyć będą także i sposobu oprocentowania. W lokatach, zwłaszcza tych zawieranych na krótsze okresy czasu możliwe jest zastosowanie stałej stopy procentowej. W przypadku kont bankowych raczej nie można spodziewać się tego typu rozwiązań. Zdecydowanie częściej będą to nie stałe ale zmienne stopy procentowe, które mogą zmieniać się w zależności od sytuacji na rynku. Zarówno lokaty jak i konta oszczędnościowe to depozyty bezpłatne dla klienta. Wyjątek stanowić mogą tutaj ewentualne dodatkowe opłaty pobierane za karty płatnicze czy kredytowe jeśli będą one przypisane do konta oszczędnościowego.

Dodaj komentarz