Który fundusz inwestycyjny wybrać?

Który fundusz inwestycyjny wybrać? Chciałbyś ulokować swoje oszczędności w funduszu inwestycyjnym, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Nic w tym dziwnego. Obecnie istnieje wiele rodzajów funduszy zróżnicowanych pod względem okresu inwestowania, stopnia ryzyka oraz polityki inwestycyjnej.

Nie mając o tym zbyt dużo pojęcia można się łatwo pogubić i zniechęcić do takiego sposobu inwestowania. Dlatego warto skorzystać z pomocy konsultanta dostępnego w większości banków.

Fundusz otwarty czy zamknięty?

Przystępując do inwestowania powinieneś wybrać jeden z funduszy inwestycyjnych – otwarty lub zamknięty. W funduszu otwartym nabywasz jednostki uczestnictwa, które w każdej chwili możesz odsprzedać funduszowi – wtedy są umarzane. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyceniana każdego dnia i dostępna na bieżąco w gazetach lub Internecie. Fundusze inwestycyjne zamknięte różnią się natomiast tym od funduszy otwartych tym, że sprzedają certyfikaty inwestycyjne na okaziciela. Nie posiadają także tylu ograniczeń, dzięki czemu mają szersze możliwości inwestycji. Sprzedaż możliwa jest jedynie na rynku wtórnym, a więc uczestnik nie może ich odsprzedać funduszowi, chyba że ten ma zostać zlikwidowany (jest to jedyny wyjątek).

Podział ze względu na politykę inwestycyjną

Istnieje szeroki wachlarz funduszy zróżnicowanych pod względem polityki inwestycyjnej. Znajdują się tutaj fundusze obligacyjne podlegające minimalnym wahaniom, fundusze rynku pieniężnego – inwestujące w papiery dłużne, które mają krótszy termin niż obligacje; fundusze akcyjne posiadające największe ryzyko, ale i największy możliwy zysk oraz fundusze zrównoważone – lokują pieniądze w papierach wartościowych dłużnych i akcjach. W tym ostatnim przypadku ryzyko jest większe od tego związanego z inwestowaniem w obligacje, ale mniejsze od inwestycji w akcje. Podobny do funduszy zrównoważonych jest fundusz stabilnego wzrostu – oba inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje, przy czym fundusze stabilnego wzrostu koncentrują się bardziej na dłużnych papierach wartościowych.

Dodaj komentarz