Kto ma prawo do otrzymania karty EKUZ?

Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz członkowie ich rodzin. Każdy członek rodziny może posiadać własną kartę. O wydanie karty mogą na pewno ubiegać się osoby, które wyjeżdżają czasowo do innego państwa członkowskiego.

Mogą wyjeżdżać w celach turystycznych; w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych; w związku z krótką podróżą służbową; w celu podjęcia studiów; pracownicy oddelegowani do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę. Karty na pewno nie otrzymają osoby, które przestały należeć do polskiego systemu ubezpieczeniowego. Wobec czego osoby, które w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, a także te, których ubezpieczenie w NFZ wygasło, np. ze względu na brak regularnego opłacania składki zdrowotnej nie mogą liczyć na jej wyrobienie.

Gdzie złożyć wniosek o EKUZ?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu do swojego miejsca zamieszkania. Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo tez pobrać na stronie internetowej NFZ. W momencie, kiedy zostanie on przez nas wypełniony to wraz z załącznikami należy złożyć w jeden z następujących sposobów: osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby, pocztą lub faksem. Warto jest zdawać sobie sprawę z faktu, że niektóre oddziały NFZ przyjmują też zeskanowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty

Do danego wniosku należy na pewno również dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Z kolei w przypadku pracowników: ostatni RMUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy; w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne; w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki; w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury); w przypadku rencistów: legitymacja rencisty.

Dodaj komentarz