Korzystniejsza alternatywa lokat

Korzystniejsza alternatywa lokatLokaty bankowe są jednym ze sposobów przechowywania zaoszczędzonych pieniędzy tak, aby nie traciły one na wartości, a przy tym procentowały. Oprocentowanie lokat zależy od różnych czynników, na przykład wielkości kwoty lub czasu trwania.

Decydując się na ten sposób warto dokładnie przeanalizować oferty wszystkich banków, aby wybrać z nich produkt najlepszy i przynoszący największy zysk. Są jednak alternatywne sposoby lokowania i pomnażania oszczędności, a przy tym równie bezpieczne.

Zamiast lokaty

Alternatywą dla tradycyjnych lokat są fundusze obligacji. Pozwalają one zyskać dwa razy więcej niż na lokacie, a przy tym cechują się niskim ryzykiem inwestycyjnym. Warto zainwestować pieniądze w fundusze obligacyjne co najmniej na rok – wtedy zysk będzie odpowiednio większy.

Rodzaje funduszy obligacyjnych

Fundusze obligacyjne dzielą się na fundusze obligacji skarbowych, korporacyjnych, komunalnych i mieszanych. Wybierając jeden z nich należy zwrócić uwagę na możliwy zysk i stopień ryzyka, które są różne w każdym z tych rodzajów. Najbezpieczniejsze jest inwestowanie w obligacje skarbowe, jednak oprocentowanie jest tu najniższe i zależy od okresu inwestycji – im dłuższy okres, tym oprocentowanie wyższe. Obligacje przedsiębiorstw przynoszą większy zysk, ale posiadają też wyższe ryzyko spowodowane tym, że firma może zbankrutować, a co z tym związane, obligacje zupełnie stracą na wartości. Najmniej powszechnymi obligacjami są obligacje komunalne – tutaj zarówno zysk jak i ryzyko oscylują pomiędzy wartościami funduszy obligacji skarbowych i korporacyjnych. Najpopularniejsze są fundusze mieszane.

Akcje czy obligacje

Jeżeli zastanawiasz się, który z funduszy inwestycyjnych wybrać – obligacyjny czy akcyjny, to przede wszystkim powinieneś ocenić swoją tolerancję ryzyka. Tam gdzie ryzyko jest większe ( a zatem w przypadku funduszy akcyjnych), większy jest potencjalny zysk. Jednak trzeba się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części środków w przypadku niepowodzenia.

Dodaj komentarz