Kiedy możemy spotkać się z odmową wypłaty świadczenia?

Kiedy możemy spotkać się z odmową wypłaty świadczenia?Ubezpieczenie na życie stają się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Wzrost tego zainteresowania przełożył się na szeroką ofertę towarzystw ubezpieczeniowych. Co mają do zaproponowania w zakresie ubezpieczeń na życie towarzystwa ubezpieczeniowe działające w naszym kraju?

Oferta towarzystw ubezpieczeniowych obejmuje terminowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na życie, posagowe i na dożycie. Produkty te są adresowane do innych grup klientów, a ich cechy charakterystyczne nie są identyczne.

Terminowe ubezpieczenie

Wybierając ten rodzaj ubezpieczenia, w chwili zawierania umowy wskazujemy w niej osobę lub osoby uposażone. To właśnie ta wskazana przez nas osoba/osoby otrzyma po naszej śmierci należne jej świadczenie. Okres na jaki zostanie zawarte ubezpieczenie terminowe zależy tylko od nas. Ten rodzaj ubezpieczeń cieszy się największą popularnością wśród osób zaciągających kredyty. Wykupienie terminowego ubezpieczenia na życie jest traktowane jako zabezpieczenie kredytu, a umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym jest zawierana na taki sam okres, jak okres, na który kredyt został zaciągnięty.

Ubezpieczenie bezterminowe

Nie ma w tym przypadku określonego czasu jego trwania. Takie ubezpieczenie możemy wykupić w dowolnym towarzystwie, ale pomiędzy propozycjami poszczególnych towarzystw mogą występować dość duże różnice. Warto więc porównać je pomiędzy sobą. Porównanie ofert ułatwi nam wybór najbardziej korzystnej oferty. Ubezpieczenie na życie jest oferta skierowaną zarówno do osób młodych, jak również do osób starszych.

Ubezpieczenia posagowe

Są rodzajem zabezpieczenia dzieci. To ubezpieczenie mogą wykupić zarówno rodzice, jak też dziadkowie lub krewni dziecka. Jednak musimy pamiętać, że ubezpieczenie posagowe nie zostanie sprzedane osobom powyżej pięćdziesiątego szóstego roku życia. Cel, na który zostaną przeznaczone pieniądze z polisy zależy tylko od dziecka. Może ono przeznaczyć je na dalszą edukację, czy na zakup mieszkania. Polisę posagową można wykupić bezpośrednio po narodzinach dziecka, można też wykupić je starszym dzieciom.

Dodaj komentarz