Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Pamiętajmy, że w zakresie ubezpieczenia bagażu podróżnego ochrona ubezpieczeniowa często nie może obejmować pieniędzy w gotówce, papierów wartościowych, bonów towarowych, biletów i kart kredytowych, biżuterii,

1 2 3 13