Nowe oferty lokat i ubezpieczeń

W obecnych, niepewnych ludzie poszukują różnych form ochrony. Coraz częściej wybierają ubezpieczenia, jako finansowe zabezpieczenia na okoliczność nieszczęśliwych i niespodziewanych wypadków. Towarzystwa ubezpieczeniowe biorąc pod

Nowe oferty polisolokat na rynku

Firmy ubezpieczeniowe oferują nam dziś bardzo wiele możliwości. Właściwie możemy ubezpieczyć wszystkich i wszystko na dowolne sumy. Dużym powodzeniem cieszą się polisy lokacyjne. Są to

Zadbajmy o przyszłość naszych dzieci

Polisa na życie, najogólniej rzecz biorąc, stanowi zabezpieczenie finansowe dla najbliższych na wypadek śmierci ubezpieczonego bądź nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego ubezpieczony stał się niezdolny

Stabilna emerytura

Emerytury, po ostatnich projektach zmian rządowych, utraciły swoją stabilność. Trudno w obecnym momencie określić wysokość przyszłego świadczenia, jak również wiek, w którym będziemy mogli przejść

Emerytura w Twoich rękach!

Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne stają się coraz częściej poszukiwanym rozwiązaniem. Reforma emerytalna okazała się sprzyjać towarzystwom ubezpieczeniowym. Przedłużenie wieku emerytalnego i zrównanie go w przypadku kobiet