Jakie ubezpieczenie na wyjazd wybrać?

Ubezpieczenie w podróży to jedno z tych rozwiązań, które znajduje się w ofercie większości firm ubezpieczeniowych działających na rynku. Aby móc dokonać najlepszego wyboru spośród wszystkich możliwych istotne staje się dokładne przeanalizowanie dostępnych możliwości na rynku.

Na pewno nie warto jest podejmować decyzji o wyborze pod wpływem chwili – konieczna staje się analiza dostępnych rozwiązań. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że jeżeli do zdarzenia doszło na skutek niedochowania zasad ostrożności, przecenienia swoich umiejętności lub niedostosowanie się do ogólnie przyjętych zasad wówczas na winnym ciąży obowiązek naprawienia szkody.

Wysokość odszkodowania

W celu uświadomienia rozmiaru oraz charakteru wysokości odszkodowania należy zdawać sobie sprawę z tego, że prawodawstwo statuuje zasadę pełnego odszkodowania. Tak więc oznacza to obowiązek naprawienia szkody nie tylko rzeczywiście poniesionej lecz również zwrot tzw. utraconych korzyści. W razie wyrządzenia szkody na osobie to kwota należnego odszkodowania obejmować będzie również zwrot wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów. Jako przykład wskazać można wszelkiego typu koszty leczenia szpitalnego, koszty rehabilitacji, zakupu odpowiednich protez, odpowiednich lekarstw.

Dodatkowe wydatki

Dodatkowym wydatkiem, z którym musi liczyć się sprawca jest przyznanie poszkodowanemu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, które jak pokazuje doświadczenie, może opiewać na bardzo wysokie kwoty. Tymczasem obowiązek odszkodowawczy może powstać jednakże nie tylko w wyniku naszych własnych czynów. Bardzo często spotykanym przykładem w praktyce jest odpowiedzialność rodziców lub opiekunów za małoletnie dzieci, które powodują szkodę np. podczas zabaw na plaży, boisku czy w aqa parku. Biorąc więc pod uwagę powyższe, osoby aktywnie wypoczywające mogą spowodować szereg zdarzeń, skutkiem których będzie obowiązek zapłaty przez nich odszkodowania.

Dodaj komentarz