Jakie są w Polsce ubezpieczenia komunikacyjne?

Towarzystwa ubezpieczeniowe, które działają w Polsce oferują możliwość wykupienia bardzo różnych rodzajów ubezpieczeń. Wśród nich jest ubezpieczenie komunikacyjne. Oferta towarzystwu ubezpieczeniowych jest w tym zakresie bardzo różnorodna. Przyjrzyjmy się więc, jakie ubezpieczenie może wybrać właściciel samochodu.

Ubezpieczenia komunikacyjne, które można wykupić w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Do tych pierwszych należy tylko jedno ubezpieczenie – od odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC jest więc najbardziej popularnym rodzajem ubezpieczenia samochodu. Ważną polisę OC musi posiadać właściciel każdego samochodu, który został w Polsce zarejestrowany. Ubezpieczenie OC wykupione w Polsce działa także na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie działa między innymi na terenie Albanii, Bośni i Hercegowiny, Ukrainy, Rosji, Białorusi. Przy wyjeździe do tych państw potrzebna jest także Zielona Karta. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych dodaje ją do polisy OC. Składkę na ubezpieczenie OC można zapłacić jednorazowo lub w dwóch ratach. Osoby, które mogą pochwalić się bezszkodowym przebiegiem okresów ubezpieczenia otrzymują od ubezpieczyciela zniżki.

Popularnym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest także autocasco. Jest to ubezpieczenie, które właściciel samochodu nie musi posiadać. Polisa autocasco to gwarancja uzyskania odszkodowania w sytuacji kradzieży samochodu lub jego elementów. Zakresem ubezpieczenia mogą zostać objęte również szkody wyrządzone przez działanie sił natury, na przykład przez intensywne opady gradu. Zakres ochrony tego ubezpieczenia można rozszerzyć o więcej ryzyk. Zawsze należy dokładnie przeczytać OWU, a szczególnie listę sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania. W wyłączeniach umieszczone są na przykład wszystkie zdarzenia, które powstały na skutek rażącego niedbalstwa właściciela samochodu. Za takiego uznana zostanie kradzież auta, gdy właściciel zostawił w stacyjce kluczyki.

Dowiedz się więcej na: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/ubezpieczenie-komunikacyjne

Dodaj komentarz