Jakie są rodzaje kredytów hipotecznych?

Kredyty hipoteczne zaliczane są do kredytów długoterminowych. Cieszą się w naszym kraju stosunkowo dużą popularnością, ma je więc w ofercie każdy bank. Jakie jest przeznaczenie tych kredytów?

Czym jest kredyt hipoteczny?

Jest to kredyt celowy, który najczęściej biorą osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości. Nieruchomość, którą będziemy nabywać za środki z kredytu hipotecznego musi mieć założoną księgę wieczystą, gdyż zabezpieczeniem kredytu jest stosowany wpis w księdze wieczystej. W przypadku, gdy kredytobiorca przestanie wywiązywać się ze swojego zobowiązania wobec banku (przestanie płacić raty kredytu), bank może nieruchomość przejąć i sprzedać ją w drodze licytacji, aby odzyskać w ten sposób pożyczone pieniądze. Kredyty hipoteczne udzielane są na wysokie kwoty, okres kredytowania rzadko jest krótszy niż 25 lat.

Na co można przeznaczyć środki z kredytu hipotecznego?

O przyznanie kredytu hipotecznego mogą starać się osoby, które zamierzają:

  • kupić dom lub mieszkanie;wybudować dom;
  • dokończyć rozpoczętą budowę domu;
  • wykończyć nowo wybudowany dom;
  • wykupić mieszkanie komunalne lub zakładowe;
  • wyremontować już wybudowany dom.

Warunki niezbędne do otrzymania kredytu hipotecznego

Warunkiem, który musimy spełnić składając wniosek o kredyt hipoteczny to posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Jest ona oceniana przez bank zarówno na podstawie co miesięcznych zarobków, jak i stałych wydatków. Pod uwagę bank bierze również to, czy posiadamy limit na koncie oraz kartę kredytową. Obniżają one naszą zdolność kredytową, wystarczy z nich zrezygnować, aby zdolność zwiększyła się. Bank sprawdzi również naszą historię kredytową sięgając do informacji w Biurze Informacji Kredytowej.

Elementy, które muszą znaleźć się w umowie kredytowej

Umowa o każdy kredyt musi zostać sporządzona na piśmie. W umowie musi zostać określona kwota kredytu oraz jego cel. Bank musi nas również poinformować o wysokości jego oprocentowania (bank musi nam podać wysokość RRSO) oraz o zasadach spłacania kredytu.

Dodaj komentarz