Jakie czynniki wpływają na wysokość składki?

Jakie czynniki wpływają na wysokość składki?Wszystkie ubezpieczenia na życie wiążą się z koniecznością opłacania składek przez osoby ubezpieczone. Towarzystwa ubezpieczeniowe naliczają je indywidualnie kierując się kilkoma, czasem nawet kilkunastoma czynnikami. Jakie czynniki wpływają na wysokość składki?

Stan zdrowia

To główny czynnik brany pod uwagę przy ustalaniu dla klienta wysokości płaconej przez niego składki. Stan zdrowia klienta oceniany jest po wypełnieniu przez niego ankiety medycznej. Szereg pytań, wśród nich są pytania o wagę, palenie papierosów, problemy z sercem, z których składa się ankieta ma pomóc towarzystwu ubezpieczeniowemu w ocenie jego ryzyka. Na pytania w ankiecie powinniśmy odpowiadać zgodnie z prawdą. Jeśli zdecydujemy się oszukać ubezpieczyciela możemy w przyszłości nie otrzymać odszkodowania.

Tablice trwania życia

Nazywane dawniej tablicami wymieralności pozwalają ocenić, jakie jest statystyczne ryzyko, że osoba ubezpieczona umrze. Na ryzyko to wpływa wiek osoby ubezpieczonej, zawód, który wykonuje, płeć, uprawianie ryzykownych i ekstremalnych sportów. Jak to może wyglądać w praktyce? Ktoś, kto uprawia sporty ekstremalne zapłaci wyższą składkę niż osoba, która spędza wolny czas na grze w szachy.

Suma ubezpieczenia

W tym przypadku sprawa jest jasna: wyższa suma ubezpieczenia oznacza, że zostanie wyliczona wyższa składka. Sumę ubezpieczenia określa sam klient. Nie w każdym przypadku uzasadnione jest kupowanie bardzo drogiej polisy. Jej cena zależy między innymi od zakresu ochrony, nie zawsze jest nam potrzebna ochrona bardzo szeroka. Dlatego przyjrzymy się swoim potrzebom i wybierzmy polisę zawierającą elementy najbardziej niezbędne.

Koszty ponoszone przez towarzystwo

To ostatni czynnik wpływający na wysokość składki. Koszty administracyjne i prowizje ponoszone są przez osoby ubezpieczające się. Z reguły nie wpływają one zbyt mocno na wysokość naliczonej składki, zanim jednak podpiszemy umowę sprawdźmy, czy tak jest w naszym przypadku. Jeśli jest inaczej, możemy poszukać innego ubezpieczyciela.

Dodaj komentarz