Jakie czynniki wpływają na oprocentowanie lokat?

Choć lokaty bankowe cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, ich oprocentowanie nie imponuje. Czy zatem banki nie mogłyby podnieść go i w ten sposób walczyć skuteczniej o uwagę osób zainteresowanych oszczędzaniem? Okazuje się, że oprocentowanie lokat nie jest wcale zależne wyłącznie od tego, jaka jest polityka danej instytucji finansowej.

Jak atrakcyjne może być oprocentowanie?

Teoretycznie, banki oferujące lokaty bankowe, nie mają aż tak trudnego zadania jak te, które skupiają się na opracowaniu nowej oferty kredytowej. Dzieje się tak dlatego, że w Polsce nie ma przepisów prawnych, które regulowałyby właśnie oprocentowanie kolejnych lokat. To jednak, że wysokość odsetek może być dowolna, nie oznacza wcale, że jakikolwiek bank zdecyduje się na taki krok, jeśli nie pozwoli mu na to koniunktura.

Decyzje podejmowane przez bankowców to wypadkowa kilku czynników. Na pierwszy plan wysuwa się zatem wysokość stóp procentowych NBP, nie bez znaczenia jest jednak również sytuacja, z jaką mamy do czynienia na rynku międzybankowym, a także konkurencja, do której dochodzi pomiędzy bankami komercyjnymi. O ile więc konkurencja między bankami uzasadniałaby wyższe niż obecnie odsetki, o tyle inne czynniki sprawiają, że nie ma na to szans.

Lokaty bankowe a stopy procentowe NBP

Wpływ stóp procentowych NBP na wysokość oprocentowania lokat bankowych może nie być widoczny na pierwszy rzut oka, Tymczasem jest to właśnie najbardziej istotny z czynników wpływających na wysokość odsetek. Banki, które szukają pieniędzy na finansowanie działalności, zawsze mogą poprosić o pożyczkę bank centralny. Taka operacja nie jest pozbawiona konsekwencji. Są nią odsetki o wysokości równej stopie lombardowej NBP.

Również pomnażanie kapitału banków komercyjnych może odbywać się z wykorzystaniem możliwości banku centralnego. Ponownie jednak nie można liczyć na spektakularne zyski, za te bowiem odpowiada stopa depozytowa NBP. Jeśli więc bank zaoferowałby nam zbyt wysokie oprocentowanie, nie miałby z czego spłacać swoich zobowiązań.

Dowiedz się więcej na https://www.santanderconsumer.pl/lokaty/oprocentowanie-lokat/

Dodaj komentarz