Jakie będziemy mieć obowiązki po wykupieniu ubezpieczenia na życie?

Jakie będziemy mieć obowiązki po wykupieniu ubezpieczenia na życie?Podpisanie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza, że przyjmujemy na siebie pewne obowiązki. Obowiązki, które zobowiązujemy się wypełniać w stosunku do towarzystwa ubezpieczeniowego są podstawą do otrzymania należnych nam świadczeń.

Nie zatajanie informacji

Sprzedaż ubezpieczeń na życie jest dla towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze pewnym ryzykiem. Aby to ryzyko zmniejszyć towarzystwa chcą przed podpisaniem umowy poznać stan zdrowia swoich przyszłych klientów. Robią to na podstawie ankiety medycznej, którą wypełnia każda osoba zainteresowana polisą na życie. Po wypełnieniu ankiety trzeba też podpisać oświadczenie stwierdzające, że informacje zawarte w ankiecie są zgodne z prawdą. Jest to podstawowy obowiązek osób ubezpieczających się, który bierzemy na siebie jeszcze zanim podpiszemy umowę. Nie oszukujmy swojego ubezpieczyciela. Kłamiąc nie mamy żadnych szans na uzyskanie świadczeń.

Płacenie składek zgodnie z umową

To kolejny obowiązek osób ubezpieczonych. Podpisanie umowy oznacza, że będziemy je płacić w terminie. Towarzystwa ubezpieczeniowe dają swoim klientom do wyboru składki opłacane:

    • co miesiąc;

    • co kwartał;

    • raz na pół roku;

    • raz do roku;

    • jednorazowo.

Osoby, które nie będą opłacać składek muszą być przygotowane na wypowiedzenie umowy przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Informowanie o zmianach

Umowy ubezpieczeniowe podlegają pod przepisy kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny mówi więc, że osoba ubezpieczona ma obowiązek poinformować swoje towarzystwo ubezpieczeniowe o zmianach, które powodują, że ponoszone przez nie ryzyko zostało właśnie zwiększone. Zmieniając swoje zainteresowania na takie, które niosą ze sobą duże ryzyko urazów, osoba ubezpieczona musi powiadomić o tym ubezpieczyciela. Nie dopełniając tego obowiązku, ubezpieczony naraża się na odmowę wypłaty świadczenia. Ubezpieczyciela warto informować również o zmianie miejsca zamieszkania i numeru telefonu. Jeśli tego nie zrobimy, to nasze towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie się mogło z nami skontaktować w nagłej sytuacji.

Dodaj komentarz