Jak dostać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Coraz częściej ludzie planują wyjazdy zagraniczne związane z wakacjami czy też wyjazdami służbowymi. Dlatego też ważne staje się, aby dowiedzieć się, jakie zabezpieczenie podczas wyjazdu będzie dla nas najlepsze.

Na początek warto jest zdawać sobie sprawę z faktu, że Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje nam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ ważna jest na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W szczególności są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Pamiętajmy, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych krajach. W ten sposób korzystamy z opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach co jego obywatele. Warto dodać, że jej wyrobienie jest zupełne bezpłatne wobec czego może o nie postarać się każdy, kto tylko jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Zdając sobie sprawę z tego faktu znacznie łatwiej będzie nam przebywać na terenie obcego kraju. Postarajmy się więc w pełni wykorzystywać możliwości, jakie oferowane są przez tego typu rozwiązania. Wiele cennych informacji w temacie będziemy mogli pozyskać ze stron internetowych, gdzie dana tematyka jest realizowana. W ten sposób dowiemy się wszystkiego, co jest najważniejsze dla nas.

Gdzie można wyrobić EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest możliwa do wyrobienia w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia – okazuje się, że jej załatwienie to tylko kwestia formalna. Wszelkie procedury związane z jej załatwieniem przebiegają wyjątkowo sprawnie wobec czego możliwe staje się jej szybkie załatwienie. Dla osób, dla których znaczenie będzie miał czas jest to bardzo ważną kwestią wobec czego warto jest zdawać sobie z tego faktu sprawę.

Dodaj komentarz