Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Każdy, kto decyduje się choćby na krótki wyjazd poza granice Polski powinien zadbać o to, aby w razie konieczności mógł w sposób nieskrępowany i bezpłatny skorzystać z pomocy medycznej. W przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej absolutną podstawą jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ.

Na terenie jakich państw obowiązuje karta?

EKUZ obowiązuje na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest ważna również na terenie Szwajcarii, które do UE nie weszła. Posiadanie tego dokumentu sprawia, że na terenie wymienionych państw możemy korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych. Trzeba jednak pamiętać, że w wielu wypadkach sama karta EKUZ nie wystarczy. Warto przed wyjazdem wykupić dodatkową polisę turystyczną.

Komu przysługuje karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje wszystkim, którzy w naszym kraju objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli opłacają składki do NFZ.  Kartę wyrobić mogą również najbliżsi członkowie rodziny tych osób, czyli dzieci oraz małżonek. Karta EKUZ przysługuje bez względu na cel wyjazdu. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku podjęcia legalnej pracy na terenie innego państwa europejskiego karta EKUZ przestaje obowiązywać. Oznacza to bowiem, że składki na ubezpieczenie zdrowotne przestają być w Polsce płacone.

Czy każdy musi mieć swoją kartę?

Tak, karta EKUZ przypisana jest zawsze tylko do jednej osoby. Oznacza to, że nawet dzieci posiadają własną kartę.

Jakie informacje znajdują się na karcie?

Karta EKUZ zawiera szereg informacji. Znaleźć można na niej:

  • imię i nazwisko posiadacza karty
  • numer PESEL właściciela karty
  • numer oddziału NFZ, w którym karta została wydana

Do tego dochodzi również data ważności karty. Nigdy nie jest ona bowiem wydawana bezterminowo.

Karta EKUZ to niewielki dokument, który pozwala za darmo korzystać z państwowej opieki medycznej na terenie państw Unii Europejskiej. O jej wyrobieniu należy pamiętać bez względu na to, na jak długo planujemy wyjechać do innego kraju.