Elementy, które powinno zawierać ubezpieczenie na wakacje

Niezależni od tego, czy wyjeżdżamy na zagraniczny urlop z biurem podróży czy organizujemy go sami, powinnyśmy pomyśleć o ubezpieczeniu. Dzięki temu będziemy mogli spokojnie wypoczywać. Jakie elementy powinna zawierać polisa turystyczna?

Opcje, które koniecznie powinny znaleźć się w polisie

Na miano dobrego ubezpieczenia na wakacje zasługuje to, które składa się z:

  • ubezpieczenia kosztów leczenia;
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia jest potrzebne nawet, gdy wyjeżdżamy do jednego z państw UE i zabieramy ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Musimy pamiętać, że karta EKUZ zapewnia prawo do leczenia na takich samych warunkach jak osoby ubezpieczone w danym państwie. To oznacza, że pewne świadczenia będą płatne. Karta EKUZ nie pokrywa również kosztów transportu medycznego. Polisa OC będzie nas chroniła w przypadku, gdy spowodujemy wypadek, w którym ktoś ucierpi – taka polisa może przydać się na przykład narciarzom.

Opcje dodatkowe

Decydując się na wykupienie przed wyjazdem na urlop polisy turystycznej warto zastanowić się czy nie przyda nam się ubezpieczenie z opcjami dodatkowymi. Do wyboru są między innymi:

  • ubezpieczenie bagażu;
  • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży.

Ubezpieczenie bagażu może być częścią głównej polisy turystycznej; oznacza to, że nie można kupić tylko ubezpieczenia bagażu. Gwarantuje ono zwrot wydatków, które zostaną poniesione na zakup przedmiotów osobistego użytku (ubrania, przybory toaletowe) w wyniku kradzieży czy zniszczenia bagażu. Jednak polisa działa tylko wtedy, gdy bagaż został skradziony na przykład z przechowalni bagażu. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży może być opcją dodatkową głównej polisy turystycznej, ale można je także wykupić oddzielnie. W zależności od ubezpieczyciela polisę można kupić 3-7 dni przed planowaną datą wyjazdu. Koszt polisy zależy między innymi od cen określonych przez biuro podróży czy przez hotele.

Dodaj komentarz