Dlaczego firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty świadczeń?

W praktyce zdecydowanie najczęstszą przyczyną odmowy wypłaty świadczenia jest problem związany ze spożywaniem przez wczasowiczów alkoholu. Okazuje się, że chwile relaksu bardzo często skłaniają do sięgania po alkohol.

Trzeba jest mieć jednak świadomość, że stan po użyciu alkoholu bardzo często powoduje ogólne unieruchmienie polisy. Skutkiem czego jest brak ochrony ze strony samego ubezpieczyciela. Pamiętajmy także o obowiązkach, które z kolei nakłada na nas umowa ubezpieczenia. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że standardowo po zajściu wypadku, który to z kolei skutkuje zaangażowaniem w sprawę zakładu ubezpieczeń zaleca się, aby powiadomić o całym zdarzeniu centrum alarmowe.

Ustalanie świadków

Należy jego dokonać niezwłocznie, aby w ten sposób móc uzyskać pomoc ze strony służb ratowniczych, medycznych. Ponadto w uzasadnionych okolicznościami sprawy miejscowej policji pozwalają pozyskać potrzebną dokumentacje lekarską oraz zabezpieczyć wszelkie dowody związane ze zdarzeniem. W tym miejscu należy zatem ustalić świadków oraz zebrać wszelkie niezbędne dowody potwierdzające wystąpienie zdarzenia i jego skutki. W szczególności jest ważne podczas zbieranie oryginalnych rachunków, dowodów opłat za udzieloną pomoc oraz świadczenia medyczne. Ponadto w przypadku wyjazdu samochodem poza granice kraju pozostają jeszcze kwestia związana z posiadaniem ubezpieczenia komunikacyjnego.

Ubezpieczenie OC pojazdów

Warto pamiętać, że po wejściu Polski do struktur unijnych ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje swoim zakresem również szkody, które wyrządzimy na terytoriach innych Państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wobec czego tym samym udając się na te terytoria nie ma już konieczności dodatkowego zakupu. Jednak wyjeżdżając na urlop warto także pamiętać o majątku, który pozostawiamy bez opieki na ten okres. W szczególności w związku z plagą włamań i kradzieży dotykających mieszkań i domów w okresie letnich wyjazdów należy zakupić ubezpieczenie mieszkania na czas wyjazdu.

Dodaj komentarz