Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bezapelacyjnie do najpopularniejszych składników pakietów ubezpieczeń turystycznych zalicza się ubezpieczenie nnw, które moża dokupić do podstawowego ubezpieczenia w podróży. Przedmiotem ubezpieczenia są tutaj następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanym trwałym uszczerbkiem lub śmiercią ubezpieczonego.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się w tym miejscu nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony wbrew swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Warto jest uwzględnić, że za podstawowe świadczenia wypłacane z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu są przy uszczerbku w wysokości 100% i w wypadku śmierci – pełna suma ubezpieczenia a w przypadku częściowego uszczerbku określony zostaje procent sumy ubezpieczenia.

Niska suma ubezpieczeń

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na to, że stosunkowo często występuje w praktyce problem oferowania zbyt niskich sum ubezpieczenia. Na naszym rodzimym rynku zazwyczaj są to limity na poziomie od 5 000 zł do 20 000 zł. Niemniej jednak pojawiają się coraz to wyższe suny. Mechanizm wyliczenia należnego poszkodowanemu świadczenia z ubezpieczenia nnw przy uszczerbkach częściowych, których w praktyce występuje najwięcej, polega na tym, że suma ubezpieczenia mnożona jest przez orzeczony przez komisję lekarską.

Suma ubezpieczeń

Wspomniana suma ubezpieczenia określana jest na zbyt niskim poziomie, co niestety mogło zdominować ten rodzaj ubezpieczenia. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że może to doprowadzić do wielu przykrych rozczarowań związanych z wysokością przekazywanych świadczeń. Tytułem przykładu wskazać można sytuacje, gdy orzeczony na zdrowiu uszczerbek kształtuje się na poziomie 10%, co przy niskiej sumie ubezpieczenia w wysokości 5000 zł daje świadczenie odszkodowawcze w wysokości 500 zł. Z kolei przy doznaniu bolesnego i dolegliwego uszkodzenia ciała to przyznana kwota siłą rzeczy może wywołać niezadowolenie poszkodowanego. Z tych też względów lepszym wydaje się wybór wariantu umowy ubezpieczenia z wykorzystaniem wyższych poziomów sum ubezpieczenia.

Post Author: Paweł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *