Maksymalny poziom oprocentowania kredytów gotówkowych w bankach

Maksymalny poziom oprocentowania kredytów gotówkowych w bankach

Podstawowym rodzajem kredytu bankowego będzie kredyt gotówkowy, który można zaciągnąć w praktyce w każdej instytucji bankowej i spożytkować pieniądze uzyskane w ten sposób na dowolny cel, nawet na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Banki zobowiązane są do nieprzekraczania przy oprocentowaniu zobowiązania kredytowego maksymalnych poziomów określonych ustawowo.

Kredyt gotówkowy jako kredyt konsumencki

Od 12 maja 2011 roku obowiązuje w Polsce nowa ustawa o kredycie konsumenckim, a zdecydowana większość kredytów gotówkowych udzielanych przez polskie banki mieści się w pojęciu takiego zobowiązania. Kredytem konsumenckim będzie kredyt odpłatny udzielony przez bank lub odpłatna pożyczka, udzielona na podstawie umowy, na kwotę do 255 550 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej. Kredyt lub pożyczka definiowana jako kredyt konsumencki będzie musiała być też udzielona wyłącznie konsumentowi, czyli osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Kredyt gotówkowe w bankach w wielu przypadkach spełniają te wszystkie założenia. Na mocy ustawy o kredycie konsumenckim mają one zatem ograniczoną wysokość oprocentowania w skali roku i banki nie mogą dowolnie kształtować tego warunku kredytowania.

Maksymalne oprocentowanie kredytów gotówkowych

Banki nie mogą kształtować wysokości stopy oprocentowania kredytów gotówkowych, czyli zobowiązań konsumenckich, w sposób dowolny. Z ustawy o kredycie konsumenckim wynika, że oprocentowanie nie może być wyższe w stosunku rocznym od wysokości dwukrotności odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe w Kodeksie cywilnym stanowią sumę wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktu procentowego. Stopa referencyjna NBP wynosi aktualnie 1,5 proc. Dlatego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku po nowelizacji aktualnie maksymalne oprocentowanie kredytów konsumenckich wynosi 10 proc. w stosunku rocznym.

Kredyty udzielane przez banki nie będą oprocentowane w skali wyższej niż wskazana powyżej, w przeciwnym wypadku klient zobowiązany jest zapłacić nie więcej niż 10 proc. w skali roku od kwoty kapitału udzielonego kredytu.

Dowiedz się więcej o kredytach gotówkowych na https://www.bzwbk.pl/kredyty/kredyty-gotowkowe/kredyt-gotowkowy/kredyt-gotowkowy.html

Post Author: Paweł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *