Kalkulator OC - zamiast reklam w TV

Kalkulator OC – zamiast reklam w TV

Fakt, są w Polsce tacy kierowcy, którzy swoją wiedzę o rynku ubezpieczeń komunikacyjnych czerpią tylko i wyłącznie z telewizji – czyli zobaczą gdzieś reklamę, i tak kilkaset razy, aż dojdą do wniosku, że faktycznie ubezpieczyciel, który ładuje potężne pieniądze w reklamę, faktycznie jest najlepszy. Jednakże nie trzeba być wielkim intelektualistą, aby pojąć w tym momencie to, iż nie zawsze ta firma, która najmocniej się reklamuje, jest faktycznie najbardziej wskazanym wyborem. Read more about Kalkulator OC – zamiast reklam w TV

Świadczenia zdrowotne w państwach unijnych

Świadczenia zdrowotne w państwach unijnych

Osoby, które pragną skorzystać ze świadczeń publicznej służby zdrowia powinny pamiętać o tym, że przed wyjazdem należy bezwzględnie zaopatrzyć się w Oddziale Wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze w odpowiedni dokument. Jest on przeznaczony dla osób wyjeżdżających turystycznie, który w przypadku leczenia będzie stanowić podstawę do refundacji jego kosztów.

  Read more about Świadczenia zdrowotne w państwach unijnych

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bezapelacyjnie do najpopularniejszych składników pakietów ubezpieczeń turystycznych zalicza się ubezpieczenie nnw, które moża dokupić do podstawowego ubezpieczenia w podróży. Przedmiotem ubezpieczenia są tutaj następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanym trwałym uszczerbkiem lub śmiercią ubezpieczonego.

Read more about Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Na Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnej czeka się w zasadzie krótki okres czasu, a z kolei na niej znajdują się następujące informacje: imię; nazwisko; data urodzenia; PESEL; numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę; numer identyfikacyjny Karty; data ważności Karty. Są to jedyne dane zawarte na karcie.

Read more about Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?