Sprawdź wyłączenia zanim podpiszesz umowę ubezpieczenia turystycznego

Sprawdź wyłączenia zanim podpiszesz umowę ubezpieczenia turystycznego

Wyłączenia od odpowiedzialności są standardowe, ale w poszczególnych ofertach mogą przyjmować inne brzmienie. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że nie jest to zamknięty katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej, z którymi możemy się spotkać podczas czytania poszczególnych ofert.

Read more about Sprawdź wyłączenia zanim podpiszesz umowę ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Pamiętajmy, że w zakresie ubezpieczenia bagażu podróżnego ochrona ubezpieczeniowa często nie może obejmować pieniędzy w gotówce, papierów wartościowych, bonów towarowych, biletów i kart kredytowych, biżuterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych; dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich, instrumentów muzycznych; sprzętu komputerowego, sportowego, przyczep campingowych, broni, sprzętu medycznego, lekarstw, okularów, czy też szkieł kontaktowych.

Read more about Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej przy ubezpieczeniach turystycznych

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej przy ubezpieczeniach turystycznych

Podczas zawierania umowy ubezpieczenia turystycznego należy mieć świadomość, że zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie pokryć za Nas wszystkich kosztów w każdym zaistniałym wypadku. Są sytuacje, w których z różnych względów warunki umowy ograniczają ochronę ubezpieczeniową.

Read more about Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej przy ubezpieczeniach turystycznych