Zadbajmy o przyszłość naszych dzieci

Zadbajmy o przyszłość naszych dzieci

Polisa na życie, najogólniej rzecz biorąc, stanowi zabezpieczenie finansowe dla najbliższych na wypadek śmierci ubezpieczonego bądź nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego ubezpieczony stał się niezdolny do pracy. Do pobrania świadczenia zwykle uprawnione są dzieci oraz małżonek osoby ubezpieczonej. To zależy od osoby która opłaca składki. To ona ustala kto otrzyma świadczenie. Warto wiedzieć, że wypłata z polisy na życie nie jest opodatkowana podatkiem spadkowym. Read more about Zadbajmy o przyszłość naszych dzieci

Emerytura w Twoich rękach!

Emerytura w Twoich rękach!

Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne stają się coraz częściej poszukiwanym rozwiązaniem. Reforma emerytalna okazała się sprzyjać towarzystwom ubezpieczeniowym. Przedłużenie wieku emerytalnego i zrównanie go w przypadku kobiet i mężczyzn do 67 lat, sprawiło, że coraz więcej osób interesuje się dodatkowymi możliwościami sięgnięcia po wcześniejszą emeryturę. Read more about Emerytura w Twoich rękach!

OFE-1024x902

Pozwolić na losowanie OFE przez ZUS czy może wybrać samemu?

Do otwartego funduszu emerytalnego musi zapisać się każda osoba urodzona po 31 grudnia 1968 roku, za którą opłacane są składki ZUS. Ten zaś odprowadza się od osób pracujących na umowę o pracę, na umowę o zlecenie, odbywających płatny staż, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Do OFE należy się zapisać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy. Osobom, które nie wybiorą OFE, zostanie losowo przydzielony jeden z funduszy emerytalnych, działających na polskim rynku (zgodnie z ustawą trzy największe fundusze emerytalne nie biorą udziału w losowaniu). Największe fundusze emerytalne to te, które mają największy kapitał oraz najwięcej członków. Dzięki temu stopa ryzyka jest znacznie ograniczona. Opłaty za prowadzenie konta, wraz z ilością członków, również maleją. Tak więc losowanie OFE, wykluczające największe spółki, nie jest dla nas korzystne. Przy czym szukając na własną rękę odpowiedniego OFE, też nie należy zwracać uwagi tylko i wyłącznie na wielkość danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Read more about Pozwolić na losowanie OFE przez ZUS czy może wybrać samemu?