Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Na Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnej czeka się w zasadzie krótki okres czasu, a z kolei na niej znajdują się następujące informacje: imię; nazwisko; data urodzenia; PESEL; numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę; numer identyfikacyjny Karty; data ważności Karty. Są to jedyne dane zawarte na karcie.

Ponadto warto jest zdawać sobie sprawę z faktu, że każde państwo członkowskie jest w stanie wydać kartę we własnym języku urzędowym, która zawiera ten sam zestaw danych. Należy również zdawać sobie sprawę z tego, że wygląd kart jest dokładnie taki sam. Osoby ubezpieczone, a więc zatrudnione, prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkowie rodzin, a także kobiety w okresie ciąży, posiadający obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą otrzymać kartę na sześć miesięcy.

EKUZ dla osoby bezrobotnej

Należy również pamiętać o tym, że jest ona możliwa do dostania na 2 miesiące dla osób bezrobotnych, którzy zarejestrowani są w Urzędzie Pracy. Z kolei emeryci mogą dostać ją na 5 lat. Najczęściej karta wydawana jest jeszcze tego samego dnia. Jedynie w przypadku braku potwierdzenia regularnego opłacania składek zdrowotnych, fundusz ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli z kolei okaże się, że składka zdrowotna nie jest jeszcze opłacona, a karta nie zostanie wydana.

Wysłanie pocztą EKUZ

EKUZ może zostać też wysłana pocztą pod wskazany adres lub odebrana przez inną, upoważnioną do tego osobę. Wiele cennych informacji w temacie jesteśmy w stanie pozyskać ze strony internetowej, gdzie znajdują się najważniejsze informacje co do tego produktu. Bardzo ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z faktu, że EKUZ różni się od ubezpieczenia w podróży. Są to zupełni dwa rożne warianty – ubezpieczenie turystyczne może stanowić wzbogacenie podstawowej ochrony jaką dostajemy w ramach karty EKUZ. Warto jest o tym pamiętać.

Post Author: Paweł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *