Do czego uprawnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Do czego uprawnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania z opieki medycznej w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który jest w stanie umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia.

Kobiety będące w ciąży mają zatem zapewniony dostęp do wszystkich świadczeń niezbędnych związanych z porodem i okresem połogu. Wspomniana karta nie daje jednak żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest odbycie planowego leczenia. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że karta uprawnia do pełnego korzystania w innych państwach z opieki tylko z tych placówek medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia.

Leczenie w prywatnych placówkach medycznych a koszty

Pamiętajmy jednak o tym, że za leczenie w prywatnych placówkach medycznych pacjenci będą zmuszeni zapłacić sami. W większości państw europejskich to publiczne placówki medyczne pobierają pieniądze za leczenie. Dotyczy to cudzoziemców posiadających Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w takim samym stopniu, jak obywateli danego państwa. Należy uwzględnić, że ich pełna lista znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich sytuacjach nawet EKUZ nie jest w stanie zwolnić z poniesienia pewnych kosztów leczenia. Osoba, która jest w pełni uprawniona do posiadania karty, ale jej nie posiada to powinna skontaktować się telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem osoby pozostającej w kraju z właściwym oddziałem funduszu.

Certyfikat zastępczy

Wtedy to zostanie wystawiony certyfikat zastępczy, czyli dokument zastępujący EKUZ. Następnie fundusz może przesłać podobny certyfikat pocztą pod wskazany adres lub w nagłych przypadkach faxem bezpośrednio do szpitala, w którym aktualnie przebywa chory. W przypadku braku dokumentu choremu zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna. Jednak za wszystkie koszty leczenia chory zapłaci z własnych pieniędzy i dopiero po powrocie do kraju będzie mógł starać się o ich zwrot z NFZ.

Post Author: Paweł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *