Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej przy ubezpieczeniach turystycznych

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej przy ubezpieczeniach turystycznych

Podczas zawierania umowy ubezpieczenia turystycznego należy mieć świadomość, że zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie pokryć za Nas wszystkich kosztów w każdym zaistniałym wypadku. Są sytuacje, w których z różnych względów warunki umowy ograniczają ochronę ubezpieczeniową.

Read more about Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej przy ubezpieczeniach turystycznych

Ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu

Ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu

Ubezpieczenie podróżne ma za zadanie zabezpieczyć między innymi nasz sprzęt sportowy. Bardzo często chodzi tutaj o przedmioty zwyczajowo używane podczas amatorskiego uprawiania sportu i oczywiście nasz bagaż. Ochroną objęte jest jego zniszczenie, uszkodzenie lub całkowita utrata, co może zostać spowodowane wypadkiem, czy też innych zdarzeń losowych jak huragan, lawina, powódź, czy pożarem.

Read more about Ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu

Świadczenia zdrowotne w państwach unijnych

Świadczenia zdrowotne w państwach unijnych

Osoby, które pragną skorzystać ze świadczeń publicznej służby zdrowia powinny pamiętać o tym, że przed wyjazdem należy bezwzględnie zaopatrzyć się w Oddziale Wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze w odpowiedni dokument. Jest on przeznaczony dla osób wyjeżdżających turystycznie, który w przypadku leczenia będzie stanowić podstawę do refundacji jego kosztów.

  Read more about Świadczenia zdrowotne w państwach unijnych